Andra afrikanska hundraser

04Även om Rhodesian ridgeback är den mest välkända av Afrikas inhemska hundraser finns det många andra. Vad som symboliserar dem är att de sällan avlats fram som rent sällskap, utan allt som oftast använts vid storviltsjakt och vaktande av boskap.

Basenji

Den här rasen är känd för det faktum att den inte anses skälla. Istället använder den sig av ett joddlande läte när den vill uppmärksamma sin ägare på någonting, och denna joddling är det mest säregna draget hos basenjin. Att den inte har förmåga att skälla är en sanning med modifikation – vid extrem stress eller då den känner sig hotad kan rasen, precis som hundens anfader vargen, ge ifrån sig ett dovt varningsskall. Dock är rasen så pass mild och avslappnad att det sällan behövs.

Basenjin är känd för att vara väldigt lekfull och familjekär, även om den samtidigt är ovanligt självständig. Mot främlingar är rasen ofta reserverad men inte aggressiv, och detsamma gäller i bemötandet av andra hundar och djur. I mångt och mycket liknar den faktiskt en katt mer än en hund, bland annat på det sätt den tvättar sig med tassarna.

Aidi

I Afrika används aidin främst som vakthund och boskapsvaktare även om den också fungerar som jakthund. Rasen är alert och smidig, samtidigt som den är mycket beskyddande mot sin ägare och sitt hem. Den blir inte aggressiv i första taget och är känd för att vara vänlig och mild. Den är faktiskt så pass känslig att man måste visa extra stor hänsyn när man tränar aidin, eftersom den annars blir lättstressad och mår dåligt. Aidin ställer inga stora krav på motion eller aktivering och fungerar därför bra som sällskapshund.

Boerboel

Rasen är av så kallad molossertyp, vilket innebär att den liksom andra mastiffer är stor och kraftig. Sin storlek till trots är boerboel faktiskt en väldigt snäll och barnvänlig hund, och är känd för att vara väldigt lojal och följa med sin ägare vart denne än går. Hunden är intelligent med stor vaktinstinkt men är trots detta mycket lat och kräver inte mycket stimulering för att må bra.